Menu

سرطان معده

سرطان معده بعد از سرطان های ریه، پستان، کولورکتوم و پروستات پنجمین سرطان شایع دنیاست و سومین علت مرگ ناشی از سرطان در هر دو جنس در جهان است. بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت 10.4 درصد از علت های مرگ و میر می باشد و سالانه حدود .... 93 نفر در دنیا به عنوان مورد جدید این بیماری تشخیص داده می شوند که حداقل 700000 نفر از آنها به خاطر این بیماری می میرند. در سال 2012 میزان بروز و میرایی استاندارد شده سنی سرطان معده به ترتیب در مردان 17.4و 12.8 و در زنان 7.5 و 5.7 در جهان بوده است

دریافت فایل

 

دات نت نیوک فارسی