Menu

سوء مصرف مواد محرک و توهم زا

اعتیاد به مواد مخدر از جمله سو­ء مصرف مواد محرک یک پدیده­ی شایع در دنیا بوده که منجر به بروز مکرر مشکلات شغلی، اجتماعی، روانی و قانونی می­شود .اعتیاد معمولاً فرآیندی 3  مرحله­ ای است: 1. مرحلۀ آشنایی 2. مرحلۀ میل به افزایش مواد 3. مرحلۀ اعتیاد (بیماري)

  همچنین اعتیاد را نوعی مکانیسم دفاعی می­دانندکه افراد برای فرار از موقعیت­های رنج آور و دردزا به آن توسل می­جویند. سازمان بهداشت جهانی، اعتیاد را این­گونه تعریف  می­کند: بر اثر مصرف مکرر مواد،  حالت روحی خاصی در فرد ایجاد می­شود و براثر قطع دارو، سندروم محرومیت در شخص معتاد ایجاد گشته و برای فرد و جامعه بسیار زیان­ آور است

دریافت فایل

 

دات نت نیوک فارسی